ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
60
60
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
79
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...