ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
30
25
55
2
อบ.3
29
34
63
2
รวม อบ.
59
59
118
4
ป.1
31
21
52
2
ป.2
24
25
49
2
ป.3
26
38
64
2
ป.4
35
28
63
2
ป.5
27
25
52
2
ป.6
30
35
65
2
รวมประถม
173
172
345
12
ม.1
37
38
75
2
ม.2
30
34
64
2
ม.3
27
20
47
2
รวมมัธยมต้น
94
92
186
6
ม.4
14
17
31
2
ม.5
5
14
19
2
ม.6
8
14
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
45
72
6
รวมทั้งหมด
353
368
721
28
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...