ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
13
20
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
21
23
44
2
ป.1
16
12
28
1
ป.2
18
14
32
1
ป.3
12
17
29
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
15
5
20
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
85
70
155
6
ม.1
19
10
29
1
ม.2
10
15
25
1
ม.3
11
16
27
1
รวมมัธยมต้น
40
41
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
134
280
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...