ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุไผ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
20
12
32
1
รวม อบ.
31
26
57
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
72
79
151
6
ม.1
19
8
27
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
39
26
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
131
273
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...