ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
21
27
48
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
19
2
21
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
76
51
127
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
26
26
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
104
227
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...