ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
25
25
50
2
ป.1
18
11
29
2
ป.2
15
19
34
2
ป.3
19
17
36
2
ป.4
10
11
21
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
83
82
165
9
ม.1
39
33
72
2
ม.2
31
25
56
2
ม.3
24
24
48
2
รวมมัธยมต้น
94
82
176
6
ม.4
20
29
49
3
ม.5
15
11
26
1
ม.6
8
11
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
51
94
5
รวมทั้งหมด
245
240
485
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...