ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองใบพัด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
14
7
21
2
ป.1
2
9
11
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
37
35
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
42
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...