ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
10
2
12
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
57
39
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
56
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...