ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหมี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
1
5
6
1
รวมประถม
18
31
49
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
16
6
22
1
ม.3
13
5
18
1
รวมมัธยมต้น
40
16
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
56
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...