ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหมี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
24
30
54
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
27
14
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
58
117
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...