ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
13
27
1
อบ.3
12
12
24
2
รวม อบ.
26
25
51
3
ป.1
10
11
21
1
ป.2
21
11
32
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
6
18
24
1
ป.5
17
8
25
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
81
76
157
6
ม.1
14
7
21
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
9
15
24
1
รวมมัธยมต้น
34
31
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
132
273
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...