ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
9
12
21
2
รวม อบ.
21
24
45
3
ป.1
18
11
29
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
6
19
25
1
ป.4
17
8
25
1
ป.5
18
15
33
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
88
81
169
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
12
15
27
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
32
29
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
134
275
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...