ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
5
11
16
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
31
35
66
6
ม.1
8
7
15
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
20
16
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
62
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...