ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบะใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
12
16
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
11
21
32
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
5
14
19
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
33
50
83
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
3
7
10
1
รวมมัธยมต้น
16
18
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
89
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...