ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
31
31
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
39
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...