ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
58
65
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
78
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...