ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
13
16
29
3
ป.1
5
2
7
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
10
2
12
1
รวมประถม
35
25
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
41
89
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...