ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
6
0
6
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
30
12
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
25
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...