ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านระเริง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
4
13
17
1
รวม อบ.
14
21
35
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
18
8
26
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
76
66
142
6
ม.1
23
10
33
1
ม.2
12
15
27
1
ม.3
16
12
28
1
รวมมัธยมต้น
51
37
88
3
ม.4
9
7
16
1
ม.5
0
1
1
1
ม.6
4
9
13
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
17
30
3
รวมทั้งหมด
154
141
295
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...