ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
12
21
33
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
9
1
10
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
38
14
52
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
25
13
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
48
123
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...