ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
2
14
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
42
52
94
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
27
14
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
76
162
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...