ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
18
13
31
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
16
5
21
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
61
42
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
55
134
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...