ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
46
31
77
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
21
18
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
56
138
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...