ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระพระขมาดไพร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
23
14
37
2
ป.1
15
13
28
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
15
6
21
1
ป.4
14
18
32
1
ป.5
21
9
30
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
90
74
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
88
201
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...