ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
8
10
18
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
29
15
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
25
62
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...