ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคราชพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
16
33
3
ม.2
20
20
40
3
ม.3
26
18
44
3
รวมมัธยมต้น
63
54
117
9
ม.4
13
26
39
2
ม.5
15
25
40
3
ม.6
23
28
51
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
51
79
130
8
รวมทั้งหมด
114
133
247
17
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...