ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคราชพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
17
34
3
ม.2
26
18
44
3
ม.3
24
31
55
3
รวมมัธยมต้น
67
66
133
9
ม.4
14
22
36
3
ม.5
26
31
57
3
ม.6
24
25
49
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
64
78
142
9
รวมทั้งหมด
131
144
275
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...