ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
244
279
523
15
ม.2
294
246
540
15
ม.3
251
253
504
14
รวมมัธยมต้น
789
778
1,567
44
ม.4
205
263
468
13
ม.5
215
247
462
13
ม.6
157
221
378
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
577
731
1,308
37
รวมทั้งหมด
1,366
1,509
2,875
81
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...