ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
15
18
33
2
รวม อบ.
25
32
57
3
ป.1
13
13
26
2
ป.2
22
26
48
2
ป.3
37
28
65
2
ป.4
33
22
55
2
ป.5
34
24
58
2
ป.6
37
27
64
2
รวมประถม
176
140
316
12
ม.1
39
19
58
2
ม.2
40
26
66
3
ม.3
30
17
47
2
รวมมัธยมต้น
109
62
171
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
310
234
544
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...