ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกวัด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
4
9
13
2
ป.1
5
13
18
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
17
10
27
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
73
71
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
80
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...