ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
15
8
23
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
43
36
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
44
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...