ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
90
84
174
6
อบ.3
98
82
180
6
รวม อบ.
188
166
354
12
ป.1
122
112
234
6
ป.2
126
115
241
6
ป.3
126
120
246
6
ป.4
109
125
234
6
ป.5
131
119
250
6
ป.6
119
143
262
6
รวมประถม
733
734
1,467
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
921
900
1,821
48
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...