ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
7
16
1
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
31
32
63
3
ป.1
22
14
36
2
ป.2
21
15
36
2
ป.3
27
25
52
2
ป.4
24
14
38
2
ป.5
30
11
41
2
ป.6
24
21
45
2
รวมประถม
148
100
248
12
ม.1
26
7
33
2
ม.2
23
17
40
2
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
60
29
89
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
239
161
400
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...