ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
19
19
38
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
25
14
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
66
142
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...