ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
23
16
39
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
30
29
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
45
98
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...