ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
6
12
18
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
61
54
115
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
27
18
45
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
46
38
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
104
217
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...