ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
24
19
43
2
รวม อบ.
39
32
71
3
ป.1
24
25
49
2
ป.2
21
25
46
2
ป.3
20
35
55
2
ป.4
26
26
52
2
ป.5
29
15
44
2
ป.6
28
23
51
2
รวมประถม
148
149
297
12
ม.1
34
35
69
2
ม.2
20
18
38
2
ม.3
18
24
42
2
รวมมัธยมต้น
72
77
149
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
259
258
517
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...