ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
11
2
13
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
56
45
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
59
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...