ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
8
16
24
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
52
58
110
6
ม.1
17
12
29
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
38
24
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
99
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...