ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
17
17
34
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
40
53
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
70
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...