ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระครูวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
16
6
22
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
14
13
27
2
ป.4
10
6
16
1
ป.5
13
19
32
2
ป.6
16
11
27
2
รวมประถม
76
66
142
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
82
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...