ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
2
12
14
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
48
44
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
57
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...