ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
2
12
14
1
รวม อบ.
12
18
30
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
13
4
17
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
60
41
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
59
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...