ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
1
5
6
1
ป.2
10
2
12
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
43
37
80
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
14
17
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
64
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...