ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
1
8
9
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
24
30
54
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
2
3
5
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
10
10
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
43
83
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...