ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
24
30
54
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
6
14
20
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
42
52
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
82
148
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...