ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
14
2
16
1
รวม อบ.
24
15
39
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
42
28
70
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
17
12
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
55
138
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...