ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
5
16
1
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
32
17
49
3
ป.1
7
8
15
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
37
45
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
62
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...