ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
14
28
2
อบ.3
26
20
46
2
รวม อบ.
40
34
74
4
ป.1
17
17
34
2
ป.2
16
16
32
2
ป.3
19
13
32
2
ป.4
20
24
44
2
ป.5
12
11
23
1
ป.6
22
10
32
2
รวมประถม
106
91
197
11
ม.1
13
22
35
1
ม.2
19
14
33
1
ม.3
18
13
31
1
รวมมัธยมต้น
50
49
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
196
174
370
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...