ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโสน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
7
5
12
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
18
16
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
3
3
6
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
8
7
15
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
28
61
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...