ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
22
33
2
อบ.3
15
17
32
1
รวม อบ.
26
39
65
3
ป.1
20
11
31
2
ป.2
20
13
33
1
ป.3
22
20
42
2
ป.4
15
12
27
1
ป.5
19
12
31
1
ป.6
19
13
32
2
รวมประถม
115
81
196
9
ม.1
8
17
25
1
ม.2
15
18
33
2
ม.3
15
13
28
1
รวมมัธยมต้น
38
48
86
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
179
168
347
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...