ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเพชร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
5
5
10
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
37
25
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
30
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...