ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
16
14
30
2
ป.2
12
18
30
2
ป.3
14
22
36
2
ป.4
7
10
17
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
19
15
34
1
รวมประถม
80
92
172
9
ม.1
14
13
27
1
ม.2
19
8
27
1
ม.3
11
12
23
1
รวมมัธยมต้น
44
33
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
125
249
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...