ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
9
16
25
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
20
16
36
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
77
73
150
6
ม.1
14
15
29
1
ม.2
9
14
23
1
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
37
40
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
132
265
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...